Skip to content

Riskiest Assumption Test (RAT)

Wat is een Riskiest Assumption Test (RAT)? Een RAT kan gebruikt worden door een bedrijf of start-up om het idee voor een nieuw product of een nieuwe dienst te valideren, voordat het product/idee op de markt wordt gebracht. De Riskiest Assumption Test lijkt veel op het Minimum Viable Product (MVP). In dit blog leggen wij jou uit wanneer en waarom je een RAT gebruikt, wat een RAT precies is én hoe je het gebruikt.

Wanneer gebruik je een RAT en wat is het precies

De Riskiest Assumption Test is een methode om de slagingskans van een nieuw product/idee in kaart te brengen voordat er gestart wordt met de ontwikkeling van het product. Mocht uit de RAT geconcludeerd worden dat er (vrijwel) geen slagingskans is voor het product/idee, dan kan er per direct gestopt worden. Op dit moment is er nog nauwelijks tijd, geld en energie verspild.

Een RAT kan worden vormgegeven als een loop: ‘bouw — meet — leer’. Middels deze loop moet duidelijk worden wat de meest risicovolle assumptie van het bedrijfs/productidee is. Vervolgens moet er bepaald worden of deze meest risicovolle assumptie een dealbreaker kan zijn voor het slagen van het nieuwe product of de nieuwe dienst. Ook kan er nagedacht worden over manieren om deze assumptie minder risicovol te maken.

Het identificeren van je riskiest assumptions

Om te starten met een RAT moeten ten eerste de meest risicovolle assumpties duidelijk worden. Dit kun je het beste doen aan de hand van je Business Model Canvas.

Wanneer je je assumptie(s) geïdentificeerd hebt, dien je een hieruit volgende hypothese te formuleren.
Template hypothese RAT: We denken dat [doelgroep] is [geïnteresseerd/behoefte heeft aan] ons product [om deze reden].

Hoe gebruik je een RAT?

Er is geen eenduidig antwoord op hoe je een RAT gebruikt. Een RAT kan namelijk op eindeloos veel manieren worden uitgevoerd. Om te snappen hoe een RAT werkt is het waarschijnlijk het beste om het volgende voorbeeld door te nemen!

Case Buffer
Buffer is een tool om al je sociale media kanalen vanuit een gecentraliseerd platform te management. Voordat Buffer is begonnen was de riskiest assumption: ‘Mensen hebben behoefte aan een social media management platform’. Om te testen of deze assumptie wel of geen risico vormt voor het slagen van het bedrijf heeft Buffer een experiment opgezet.
Er is een simpele landingspagina gemaakt met uitleg over het platform en een pricing model. Wanneer bezoekers meer informatie wilden over de pricing kwamen ze terecht op een pagina met de tekst: ‘Je bent erg vroeg, ons platform is nog niet af. Laat je mailadres achter als je wilt dat we je op de hoogte houden over de ontwikkelingen van het platform’. Uit de hoeveelheid achtergelaten e-mailadressen heeft Buffer geconcludeerd dat er vanuit de markt inderdaad behoefte is aan een dergelijk platform. De Riskiest Assumption vormde dus geen bedreiging voor het slagen van het platform. Vervolgens is Buffer gestart met de ontwikkeling van het inmiddels zeer succesvolle social media management platform!

Conclusie

De Riskiest Assumption Test werkt. De test is bijzonder populair onder startups, maar kan ook averechts werken wanneer de verkeerde assumpties worden geïdentificeerd als riskiest assumption. Hierin zit ook de grootste uitdaging van de RAT.

Echter, de Riskiest Assumption Test heeft voor ontzettend veel startups goed uitgepakt. Enkele zeer bekende voorbeelden zijn Buffer en Airbnb.