Skip to content

De Lean Startup Methode

Het internet staat vol met verschillende definities van startups. Het enige waar ze het allemaal over eens lijken te zijn, is dat een startup een startende onderneming is. Een overig kenmerk van startups is dat ze innovatief zijn. Een bijzondere startup is de Lean Startup. Een kenmerk van dit type startup is dat er eerst een prototype (MVP) ontwikkeld wordt om de behoefte te toetsen. Meer weten over lean startups? In deze blog lees je alles over de Lean Startup Methode.

“The only way to win is to learn faster than anyone else.” ~ Eric Ries

Het verschil tussen een gewone startup en de lean startup

Eric Ries is de grondlegger van de Lean Startup methode. Het kernconcept van de Lean Startup methode is testen. Startups die werken volgens de Lean methode gaan de markt op voordat hun daadwerkelijke product af is, dit doen ze met een zogeheten Minimum Viable Producteen product met net genoeg kenmerken om waarde toe te voegen voor vroeg aansluitende klanten¹. Hiermee kan feedback vergaard worden bij de beoogde potentiële klant. Middels deze feedback kan getoetst worden of het idee achter de startup doorontwikkeld moet worden, of dat er vanuit de markt te weinig behoefte is (meten is weten).

“As you consider building your own minimum viable product, let this simple rule suffice: remove any feature, process, or effort that does not contribute directly to the learning you seek” ~ Eric Ries

Ook kan het idee op deze manier nog bijgeschaafd worden voordat er een uiteindelijk product op de markt wordt gebracht. Mogelijk blijkt het MVP al marktklaar te zijn, maar de kans is groot dat de feedback veel waardevolle inzichten oplevert met verbeterpunten. Kortom, de Lean Startup onderscheidt zich van een gewone startup doordat je eerst de markt op gaat met een prototype en dit blijft testen, testen en testen.

Bouw → Meet → Leer

Case Study

Duodeka heeft samen met GG4U volgens de Lean Startup Methode het concept van een online gaming platform gevalideerd. Met een riskiest assumption test heeft DUODEKA  getoetst of er een markt is voor een dergelijk online gaming platform. Uit de test is gebleken dat het concept veel potentie heeft. Daarom is er besloten het mogelijk te maken voor geïnteresseerde gamers om zich nu op de website aan te melden. Geheel in lijn met de riskiest assumption test is het aantal aanmeldingen in de eerste weken overweldigend geweest.

De combinatie met het Business Model Canvas

Startende ondernemers gebruiken de Lean Canvas methode vaak in combinatie met het Business Model Canvas. Meer weten over het Business Model Canvas? Lees ons blog over het BMC!

Het boek van Eric Ries

Eric Ries heeft een boek geschreven over hoe de Lean Startup Methode tot een succesvolle business leidt door voortdurend te blijven innoveren. Geïnteresseerd in het boek van Eric Ries? Je kunt het gewoon kopen bij Bol.com.

Meer weten over onze visie op de Lean Startup Methode? Neem gerust contact met ons op!

Bronnen:

  1. https://www.techopedia.com/definition/27809/minimum-viable-product-mvp