Skip to content

Venture Building

Venture Building, wat is dat eigenlijk? Venture Builders zijn organisaties die volledig zijn ingericht op het lanceren, ontwikkelen en schalen van digitale startups. Venture Builders staan ook wel bekend als Venture Studio’s of Startup Studio’s. Het venture building landschap groei snel en wordt in het investeringslandschap steeds meer als nieuwe asset class gezien. 

In dit artikel nemen we het venture building landschap onder de loep. Wat is de geschiedenis van venture builders? Wat doen venture builders en hoe onderscheiden ze zich daarmee van bijvoorbeeld incubators, VC’s en accelerators? Welke type venture builders zijn er? Hoe ziet het venture building landschap in Nederland eruit? Kortom: al jouw vragen over venture builders worden beantwoord. 

De geschiedenis

Wanneer we spreken over de geschiedenis van venture builders hebben we het over verschillende ‘waves’. De eerste venture builder was Idealab, opgericht in 1996. Het bedrijf heeft onder aanvoering van Bill Gross meer dan 150 bedrijven gecreëerd, waarvan er 45 verkocht of inmiddels beursgenoteerd zijn. De tweede wave venture builders kwam op rond 2007. Toen onder andere het bekende Rocket Internet en Betaworks zijn opgericht. Inmiddels zijn we aanbeland in de 4e wave van venture builders.

Venture building geschiedenis

Bron: The Origin and Evolution of the Startup Studio, Jules Ehrhardt Bron: The Origin and Evolution of the Startup Studio, Jules Ehrhardt

Op het moment van schrijven (november 2022), zijn er volgens de Enhance Venture Studio database wereldwijd 824 Venture Builders. Van deze 824 is 50% gelanceerd sinds 2016. Er is dus sprake van een flinke groei. Wat betreft geografische spreiding zien we 282 venture builders in Noord Amerika, 280 in Europa en 86 in Azië. Wanneer we op steden inzoomen, kunnen New York, Londen, Parijs en Singapore gezien worden als de Venture Building hotspots. 

Wat doet een Venture Builder

Een venture builder is continu bezig met het bedenken, ontwikkelen en schalen van nieuwe startups. Het merendeel van de venture builders doorloopt daarbij grofweg hetzelfde ‘stappenplan’. Per venture builder kan dit natuurlijk wat verschillen, en kan de ‘specialisatie’ anders zijn. Bij Duodeka hanteren wij zelf de onderstaande fases die we doorlopen met onze ventures:

 1. Ideation: bepalen of een intern of extern aangedragen venture idee voor een digitale startup interessant is om de validatiefase te laten ingaan. 
 2. Validation: het valideren van zowel het achterliggende probleem als de oplossing(srichting). 
 3. Prototyping: een Proof of Concept / Minimum Viable Product (door)ontwikkelen en een eerste intrede te laten doen op de markt.
 4. Product-Market-Fit: doorpakken op de markt en toewerken naar product-market-fit. oftewel het ontdekken van de perfecte doelgroep en de bijbehorende waardepropositie.
 5. Scaling: verdere groei in gebruikers, omzet en winst realiseren en de startup op eigen benen laten staan.
 6. Exit: het doen van een (gedeeltelijke) exit. 

Later in dit artikel komen we terug op de verschillende vormen van venture building.

Voordelen van Venture Builders

Bij het bouwen van nieuwe startups hebben venture builders verschillende voordelen ten opzichte van traditionele startups. Enkele grote voordelen op een rij:

 1. Hogere succes en return ratio’s. De IRR van bedrijven uit venture builders ligt volgens verschillende onderzoeken rond de 50%. Voor single startups is de IRR slechts 21%.
 2. Repeterende ervaring die wordt vastgelegd in playbooks.
 3. Toegang tot talent: een venture building team met skills die normaal moeilijk verkrijgbaar zijn.
 4. Flexibele inzet van skills: je hoeft niemand vast in dienst te nemen. De skills uit het venture building team kunnen worden ingevlogen wanneer nodig.
 5. Snellere marktbetreding en exits: tijd naar series A van gemiddelde 25 maanden (1,24x sneller dan single startups). Tijd naar seed ronde van gemiddeld 11 maanden (2,27x sneller dan single startups).
 6. Toegang tot handboeken, resources en processen.
 7. Volledig team staat direct in de startblokken om te knallen.

Venture Builders in het landschap

Naast dat venture builders zich onderscheiden van externe leveranciers, onderscheiden venture builders zich ook van accelerators, incubators en venture capital. Dit verschil zit hem vooral in een hogere mate en langere duur van betrokkenheid. 

Venture building landschap

Daarnaast onderscheiden venture builders / startup studio’s zich van accelerators en incubators op nog een aantal vlakken. Denk hierbij aan het doel, de deal source, het type services dat wordt ingebracht en de equity stake. Mamazen Startup Studio en Matthew Burris hebben in hun whitepaper dit verschil zeer goed duidelijk gemaakt.

studios vs accelerators and incubators

De specialisaties van Venture Builders

Identificeren van bedrijfsideeën

Een Venture Builder bedenkt zelf ideeën voor nieuwe bedrijven en brengt deze ideeën op de markt OF wordt benaderd door externe personen/partijen die een bedrijfsidee hebben. Er zal altijd gestart worden met het valideren van het bedrijfsidee. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden volgens de lean startup methode of online concept validatie. Hierbij zal de Venture Builder snel van ‘niets’ (puur het idee op papier) naar ‘iets’ (een middel om het idee te testen) moeten gaan. Denk hierbij aan een Proof of Concept of Minimum Viable Product, maar ook aan validatie trajecten. Aan de hand van deze informatie kan er gekozen worden om (1) het product / idee te gaan doorontwikkelen, (2) het product / idee bij te schaven, (3) het product / idee niet te ontwikkelen.

Bouwen van teams

Een goed team bouwen is wellicht het allerbelangrijkste aspect van een Venture Builder. Om een nieuw bedrijfsidee van de grond te krijgen is er kennis uit verschillende branches nodig. Denk hierbij aan: development, marketing, sales, juridische kennis en business development, maar ook sector-inhoudelijke kennis. Een Venture Builder heeft deze kennis in house, of beschikt over een groot netwerk waaruit geput kan worden.

Toegang tot kapitaal

Wanneer er wordt besloten om een bedrijfsidee te gaan doorontwikkelen is kapitaal vaak een issue. Een Venture Builder heeft zelf beschikking over kapitaal om bedrijfsideeën te gaan ontwikkelen of heeft een netwerk van investeerders en financierders die ingeschakeld kunnen worden.

Leiding geven

Venture Builders zijn gespecialiseerd in het leiding geven aan startups. Dit kan uiteraard gebeuren op verschillende niveaus en in verschillende fasen. Wanneer de Venture Builder zelf de bedenker is van het bedrijfsidee, zal het de dagelijkse leiding waarschijnlijk ook volledig op zich nemen. Meestal wordt er ook een zogeheten ‘venture lead’ benoemd, deze persoon is de hoofdverantwoordelijke over de venture. Echter, de Venture Builder kan ook werken in opdracht van een partner. In dat geval kan de mate waarin er leiding wordt gegeven variëren: van dagelijkse leiding tot een adviserende rol.

Ondersteunen middels middelen, talent en services

Door hun grote netwerk, toegang tot tools en uitgebreide kennis kunnen Venture Builders hun partners op veel gebieden ondersteunen. Naast talent en toegang tot kapitaal kunnen Venture Builders ook ondersteunen middels gedeelde services. Denk hierbij aan zaken als: kantoor, accountant, jurist, ect.

Al deze voordelen van venture builders resulteren in een significant hogere Internal Rate of Return voor startups uit venture builders dan voor traditionele startups. Ook is de tijd naar een Seed of Series A ronde significant korter dan voor traditionele startups.

venture builder stats

Verschillende type venture builders

Er zijn verschillende type venture builders. Zo kunnen venture builders zich specialiseren in het ontwikkelen van startups in een bepaalde niche. Denk aan B2B SaaS, HealthTech, Web3 of Co-living/working. 

Een andere manier waarop venture builders van elkaar onderscheiden kunnen worden, zijn de manieren waarop ze ventures ontwikkelen. Deze verschillende methodes gaan we op een rijtje zetten. Sommige venture builders werken volgens slechts één van de onderstaande methodes, andere venture builders bieden meerdere opties aan.

 • Inhouse venture building: ideeën voor nieuwe ventures worden inhouse bedacht en gevalideerd. Vervolgens wordt er intern een venture lead aangewezen, wordt er een venture lead aangenomen of wordt er een samenwerking gezocht met een extern persoon (of partij) die gaat participeren in de venture.
 • Joint venture building: Een venture builder start samen met een co-founder (externe ondernemer of partij) een nieuwe venture. 
 • Corporate venture building: Een venture builder is onderdeel van een grotere corporate die de venture builder financiert (en doorgaans ventures ontwikkelt in het belang van de corporate). 
 • Late founder venture building: Een venture builder sluit zich aan bij een bestaand team met product om de ontwikkeling door te gaan zetten.

EQUITY STRATEGIES VAN VENTURE BUILDERS

Venture Builders verschillen op veel vlakken van elkaar. Denk aan de focus op de industrie, het aantal startups, interne of externe ideeën, de hoeveelheid eigen vermogen in de ondernemingen, enzovoort. Waarom zou een venture builder kiezen voor veel eigen vermogen? Of waarom zouden ze kiezen voor weinig eigen vermogen?

Verantwoordelijkheid. Wanneer een venture builder een meerderheidsbelang heeft in een startup, wordt van hen verwacht dat ze een meer hands-on rol op zich nemen en verantwoordelijk zijn voor een groter deel van het werk. Omgekeerd kan de venture builder met een kleiner belang een meer beperkte rol spelen als strategisch investeerder of zich richten op een specifiek expertisegebied.

Volume. Naarmate de hoeveelheid eigen vermogen toeneemt, besteedt de venture builder meer tijd aan de startup. Tijd is schaars, dus venture builders met veel eigen vermogen nemen doorgaans deel aan een lager aantal startups. Bij een groter volume compenseert de venture builder dit met minder eigen vermogen.

Exits. Met meer eigen vermogen in een startup valt er meer te verdienen bij exits en kan er meer verwaterd worden. Met minder eigen vermogen zijn de opbrengsten bij exits lager, maar de kansen kunnen over meer startups worden verspreid.

Kruisbestuiving. Met meer eigen vermogen ben je meer operationeel betrokken bij de ondernemingen, wat je in staat stelt waardevollere lessen op dat gebied te leren. Wanneer je slechts een klein belang hebt in een onderneming als strategisch investeerder, loop je deze lessen mis.

Natuurlijk zijn er andere factoren die de hoeveelheid eigen vermogen beïnvloeden. Denk aan interne versus gezamenlijke investeringen en vroege versus late investeringsfasen.

Waarom venture builders succesvol zijn in het startup landschap

Venture Builders onderscheiden zich in het startup landschap door een aanzienlijke lagere failure rate te realiseren dan ‘gewone’ startups. Uit een onderzoek met kwalitatieve interviews zijn drie pijlers geïndentificeerd waarmee venture builders dit weten te realiseren.

 • De kill rate van venture builders is erg hoog. Een zeer streng validatieproces zorgt ervoor dat veel ideeën in de vroege fase worden gestopt. Hierdoor blijven alleen de ideeën met echt veel potentie over.
 • De toegang tot talent dat gespecialiseerd is in het bouwen van nieuwe bedrijven én de toegang tot kapitaal zorgen ervoor dat venture builders in de vroege fase uitmuntend presteren.
 • Doordat venture builders bovengemiddelde slagingspercentages en returns realiseren, worden investeringen makkelijker verkregen. Hierdoor is groeikapitaal minder vaak een issue. Venture builders weten ruim drie keer zo snel een Seed investering binnen te halen. Ook de Series A investering wordt twee keer zo snel verkregen.

Venture Builders in Nederland

Venture building in Nederland is nog in de beginfase. Momenteel bestaat het venture building landschap uit de volgende studio’s:

 • Duodeka (B2B SaaS)
 • Builders (co-working & living)
 • Entweder (office innovation)
 • Brainblurb
 • Fresh Venture Studio (circular food systems)
 • Aimforthemoon (corporate venture building)
 • Tes Ventures (impact-driven)
 • The main ingredient
 • Nescio (tech)

DUODEKA als Venture Builder
Ook Duodeka is een Venture Builder. In de onderstaande visual zie je hoe Duodeka zich verhoudt ten opzichte van andere venture builders.

Duodeka versus venture studios